Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie internetowym Fundacji Zdrowie dla Rzeszowa

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zdrowie dla Rzeszowa, ul. Tadeusza Czackiego 2, 35-051 Rzeszów, REGON: 382906807, NIP: 8133809101, adres e-mail do kontaktu ws. ochrony danych osobowych: zdrowiedlarzeszowa@gmail.com
  2. Administrator dba o poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis zdrowiedlarzeszowa.pl, dalej: „serwis”, czego wyrazem jest niniejszy dokument.
  3. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników serwisu. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do jakiejkolwiek trzeciej strony.
  4. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Poniżej przedstawiamy informacje przechowywane w plikach logów serwera www: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę stacji klienta, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  5. Wskazane powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
  6. Zebrane logi przechowujemy przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające nasz serwis.
  7. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu oraz nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.
  8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
  9. Użytkownik serwisu w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych ma prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Fundacja Zdrowie dla Rzeszowa posiada profile w portalach społecznościowych – odnośniki znajdują się w serwisie, w związku z tym przetwarza dane osobowy osób odwiedzających w/w profile (m.in. komentarze, polubienia). Dane osobowe takich osób są przetwarzane przez administratora w celu efektywnego prowadzenia profili, w celach statystycznych i analitycznych, zaś podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).